Z tvojej strany je to všetko.
Vďaka za záujem o moje služby 

Ohlásim sa, keď budem mať pre teba voľné miesto a
teším sa na spoločné sedenia

100 %

Z tvojej strany je to všetko.
Ďakujeme. 

Ohlásim sa, keď budem mať pre teba voľné miesto a
teším sa na spoločné sedenia

100 %