Nová psychológia a terapia

“Až keď ťa spolu - ty a ja - pochopíme, príjmeme a podporíme práve tam, kde si, môžeš sa meniť”

Nová psychológia je viac než riešenie problémov, liečenie symptómov a diagnóz. Je o ceste pochopenia ako vznikli. O vypočutí a precítení tvojho príbehu. O psycho-edukácii, regulácii nervovej sústavy, integračnej práci s traumatizovanými časťami seba a emocionálnom uvoľňovaní. Poškodzujúce udalosti z detstva a dospelosti nás dostanú do obrán, vyženú z tela do hlavy a my sa potrebujeme vrátiť späť k sebe. Opäť (sa) cítiť. Obnoviť stratenú harmóniu v sebe a v živote. To, čo sa pokazilo vo vzťahu, sa potrebuje liečiť vo vzťahu, a tak som tu pre teba...                        

                                                 Marci

Pomoc v teréne života

Trauma z detstva a udalosti ako rozchody, choroby, straty, zanedbanie a zneužívanie nám ubližujú. Ich následkom vznikajú v našom živote osobnostné, vzťahové a iné problémy. Prichádzajú duševné a telesné symptómy, bolesti a vnútorný zmätok. Život je často nad naše zvládacie schopnosti alebo ho zvládame za veľkých vnútorných a vonkajších kompromisov. A záťaž sa napokon prejaví na našom psychickom i telesnom zdraví. Podeľ sa o tú svoju, získaš pochopenie a liečenie, ktoré nezískaš, keď si na to sám

Možno nie si tým, kým si myslíš

To, ako sa poznáš a prejavuješ, pravdepodobne nie je tvoje pravé Ja. Sú to tvoje obrany, ktoré ti v nejakom období života slúžili. Prakticky všetko, čo je s tebou „zlé“, začalo ako kompenzácia a ako mechanizmus prežitia (v detstve alebo neskôr). Preto si nezaslúži nič iné než rešpekt a súcit. Dnes "dysfunkčné" programy slúžili nejakej funkcii v minulosti a vznikli ako inteligentná adaptácia na záťaž (často v detstve). Slúžili nám v minulosti, no neslúžia našej prítomnosti a budúcnosti

Problém je v tele

Od ktorého sme viac či menej odpojení. A potom žijeme príliš z hlavy. Necítime (sa), a tak dostatočne ani druhých. Alebo ich cítime až príliš. Fyziológia našej nervovej sústavy ovplyvňuje našu psychológiu - kvalitu našich myšlienok, emócií a vzorcov správania a je výsledkom všetkého, čo sme v minulosti zažili (a naši predkovia;). Keďže sa rodíme do traumatizovanej spoločnosti a rodín, je naše telo posťahované a nervová sústava často dysregulovaná. Verbálna terapia doplnená o somatickú prácu uvoľňuje z tela kontrakcie, bloky a potlačené emócie a prináša nové zdroje, obnovuje zdravie, životnú silu a následne schopnosť krajšie žiť. Nielen prežívať

Integrácia tieňa

Iba cez pochopenie a prijatie späť odvrhnutých častí seba sa môžme meniť. Keď potláčame a odsudzujeme svoje nechcené časti, sme nútení opakovať bolestivú minulosť. Čo potlačíš, to pretečie. Čo integruješ, ti vráti späť životnú silu, vnútorný mier a možnosť byť tým človekom, ktorým chceš byť. Nie tým, ktorým musíš byť, kým tak neurobíš

Je bolesť darom?

Ukazuje na všetko nezdravé, nepravé, čo si pýta zmenu či zahojenie. V skutočnosti nás každá bolesť tlačí do novej reality. Z bolesti do blaha, z choroby do zdravia, z minulosti do budúcnosti, z toho, čo nemáme robiť, k tomu, čo máme robiť. Čím ju viac ignorujeme, alebo jej vzdorujeme, tým je väčšia. Čím ju viac príjmame a počúvame, tým viac inšpiruje a posúva do lepšieho. To, čo je staré, tesné, neslúži, pýta zmenu, chce prehovoriť alebo zastať svoju hranicu, sa hlási bolesťou. Ako inak by sme vedeli, že bola prekročená?

Kľúče k zmene

Statický pohľad (2D) hodnotí a posudzuje veci na dobre a zlé. Dynamický pohľad (3D) je zvedavý, skúma a chápe život v súvislostiach. V jeho pohybe a evolúcii. Všetko v živote sa dá pochopiť, ak chceš. Keď sa chápeš (a potom aj druhých), tak sa prijímaš a máš rada práve tam, kde si a aká si (a potom aj druhých). Iba dynamický pohľad na seba a život otvára dvere tam, kde boli predtým zatvorené. Porozumenie a súcit nahrádza posudzovanie a odmietanie. Prvá je odvaha byť (s) tým. Nech je to čokoľvek. Nová psychológia kladie dôraz na procesy všímavosti, zvedavosti, porozumenia, uvoľnenia, seba-opatrovania, seba-regulácie a organickej zmeny k lepšiemu, ktorá sa udeje postupne

Nie sme zlí, sme zranení

Všetci sme do nejakej miery zranení, neprítomní a nevedomí. Čokoľvek v živote robíš a nerobíš, je výsledkom tvojej genetickej výbavy, minulej životnej záťaže, skúseností, spoločenských a rodových podmienok a prekonaných tráum. Tvojej osobnej histórie, ktorá je v skutočnosti nie 37, 44, 65, ale niekoľko tisíc rokov dlhá.. A tá celá sa odzrkadľuje v neurovývine a dnešnom fungovaní tvojej nervovej sústavy, ktorá čerpá z minulosti, ale sa aj neustále učí a adaptuje na svoje prostredie. Záťaž. Sklamania. Zranenia. Niekedy aj vojny a katastrofy. Na chýbajúce bezpečie, chýbajúcu podporu a lásku. Či ich stratu. U niekoho na zradu. Adaptuje sa obranami, ktoré sa ťa snažia iba chrániť a brániť. Umožňujú "to zlé" prežiť. Všetko na svete má svoju príčinu a dá sa chápať, no nie všetko treba znášať. Dnešná doba prináša nové poznatky a cesty liečenia, ktoré sme doteraz nemali, a tým skutočné možnosti zmeny. Ktoré náš osobný i spoločný svet tak veľmi potrebuje, aby sa dostal do väčšej harmónie a rovnováhy. V tomto svete nie je nikto, kto by bol imúnny voči utrpeniu a nehľadal niekedy zmenu

Svojou zmenou meníš i svoje okolie a svet

Energetická, somatická a psychologická zmena v tebe zmení napokon i svet okolo teba, tvoje okolie. Ak je terapia úspešná, tvoj život bude chutiť a vyzerať inak. Keď bojujeme o prežitie, sústredíme sa hlavne na seba, na svoje úzkosti a potreby a žijeme tak, "Aby dobre bolo. Aby sme prežili tento okamih". Keď sa uzdravíme, cítime sa viac slobodne a bezpečne v svojom tele i živote a máme konečne chuť sa starať o potreby a blahobyt svojho širšieho Ja - o svoje rodiny, susedstvá, komunity, spoločnosť, planétu. Treba však začať u seba. Evolúcia pokračuje a pre zlepšenie fungovania spoločenstva ľudí na Zemi a zastavenie vojnových konfliktov, neznášanlivosti, odvrátenie environmentálnych hrozieb, atď. sa potrebujeme každý individuálne i spoločne liečiť, naše telá a systémy

Liečme individuálnu, rodovú a kolektívnu traumu

Rodíme sa do traumatizovanej spoločnosti a nemôžme byť iní a inde, než kde práve sme. Telesne, duševne aj spoločensky sme výsledkom našich predkov a všetkého, čo (sme) zažili a ako (sme) sa vyvinuli. Začíname tam, kde naši predkovia prišli a posúvame evolúciu seba, svojho rodu a človečenstva o kúsok ďalej. Najskôr sa v živote cyklíme a opakujeme históriu (nás a nášho rodu). Niekedy i veľmi dlhú dobu žijeme podobný príbeh, iba scéna a postavy sa menia. Znova a znova sme zraňovaní tým istým, či naopak zraňujeme. Ide o proces zrenia zmeny, ktorú v terapii vieme urýchliť. Tak, aby najskôr tvoj svet a postupne celý svet mohol prejsť z obmedzeného režimu prežívania - nebezpečia, nepriateľstva, nedostatku a nedostatočnosti (nižší mozog), do stále väčšej pohody a užívania si života - bezpečia, slobody, priateľstva, tvorivosti, hravosti a celkovej prosperity (vyšší mozog)

Metódy práce

Nová psychológia spája klasické s najnovším psychologickým a neuro-vedeckým poznaním a liečbou. Doplnené o autentické sprevádzanie psychologičky Marci, o jej vhľady a skúsenosti z práce s klientmi i z vlastnej cesty liečenia, prinášajú sedenia posuny, kde iná terapia uviazla.

Toto nie je konečná. Ver, že existuje cesta von z každého problému, ktorý má ako svoj vývin, tak i svoje riešenie. Jeho skúmanie a nové pohľady na vec otvárajú nové možnosti, ako so záťažovou situáciou pracovať. Bezpečie, podpora a cielené intervencie Marci, vrátane pochopenia tvojich osobných súvislostí na hlbokej úrovni, obvykle stačia k pozitívnej zmene.

Keď rozpustíme bolesť a traumu, ktorá sa nesie generáciami a našim životom, vytvoríme lepšie životné okolnosti pre všetkých, nielen pre seba. Ak chceš, na úvodnom sedení prídeme spolu na to ako a to bez ohľadu na mieru záťaže, hanby a viny, ktorú si nesieš. Všetci ich nesieme...

Sleduj nás na Instagrame

@novapsychologia

Naši partneri

Kontakt

+ 421 905 543 962
podpora@novapsychologia.sk