Princípy Novej psychológie

“Minimalizovať tvoju bolesť a maximalizovať tvoje blaho.”

Nová psychológia je viac než riešenie problémov, je o rozširovaní pozitívnej skúsenosti. Život je tvoja hra a svet tvoje ihrisko, ktoré má svoje pravidlá. Učíme sa ich seba-skúsenosťou. Zámer novej psychológie je zlepšovať tvoju skúsenosť v každej sfére - v tvojej rodine, práci, v partnerských vzťahoch a v tom najhlavnejšom vzťahu - K SEBE SAMÉMU.

Nová psychológia je viac než riešenie problémov, je o rozširovaní pozitívnej skúsenosti

Život je tvoja hra a svet tvoje ihrisko, ktoré má svoje pravidlá. Učíme sa ich seba-skúsenosťou. Zámer Novej psychológie je zlepšovať tvoju životnú skúsenosť v každej sfére – v tvojej rodine, práci, v partnerských vzťahoch i v tom najhlavnejšom vzťahu - vzťahu k sebe.

Do nejakej miery už si osobou, ktorou sa dúfaš stať

Táto miera sa vďaka psychoterapii zvyšuje. A tým tvoja spokojnosť a životné blaho. Životná bolesť klesá. Tvoje vyššie JA ťa už v tejto chvíli bezpodmienečne miluje a vidí ako krásnu, dobrú, dokonalú bytosť a cíti k tebe iba absolútnu lásku. I keď ty to tak nevnímaš. Zosúladenie a zjednotenie s vyšším JA, je kľúčový cieľ Novej psychológie.

Každý človek, bytosť a forma má svoju vrodenú hodnotu, lásku a jedinečnosť

Rešpektujeme, potvrdzujeme a s láskou integrujeme všetko, čo existuje, ako súčasť jednoty. I to, čo vnútorný sudca hodnotí ako negatívne, zlé a nehodné bytia. I keď sa nám to nepáči, má to svoje nespochybniteľné miesto v množine všetkého, čo je a je neoddeliteľnou súčasťou jednoty / hry / kolobehu života.

Bolesť je dar. Ukazuje na všetko nezdravé, nepravé, čo si pýta zmenu či zahojenie

V skutočnosti ťa každá bolesť iba tlačí do blaha. Inšpiruje hľadať pravé/lepšie/zdravšie miesto v živote, či pozitívnejší pohľad na vec. Vzniká vždy, keď sa v tvojom živote deje niečo nezdravé, nepravé, čo nie je v súlade s tebou. Vždy keď sa odchyľuješ od seba samého = svojho pravého JA, tak to bolí. Peklo je však v službách neba. Treba sa vzdať toho, čo k tebe nepatrí, zosúladiť sa so sebou a obnoviť dobrý pocit, či rovnováhu v živote. Čo bolí, rastie a sa (pre)rodí do novej, krajšej podoby.

Dôležitejšie je kam ideš, než odkiaľ tam ideš

Zlepšenie psychického stavu a blaho je vedľajším produktom tvojho zamerania na dobro, radosť, lásku, pozitívnu tvorbu a na všetko, čo si praješ. Fokus na to, čo chceš, je dôležitejšie než “hľadanie sa” či prílišná pozornosť na súčasné ťažkosti, nedostatky, symptómy a problémy a ich “riešenie”. Po tejto ceste ťa vždy vedie vlastná intuícia, pocity a pevné spojenie so sebou a svojimi pred-stavami. Seba-dôvera.

Láska a prijatie je kľúč k pozitívnej zmene

Objím všetko v živote v láske. Iba keď sa chápeš, prijímaš a ľúbiš práve tam, kde si a aká si, môžeš dôjsť inam. Odvaha byť (s) tým. Nová psychológia kladie dôraz na proces porozumenia, integrácie a milovania. A objať v láske alebo milovať vieš iba to, čo rozpoznáš ako súčasť seba samého.

Každého a všetkého podstata je láska

Nech sa mu stalo či si urobila čokoľvek. Je to jadro, od ktorého sa viac či menej odchyľujeme a potom sa k nemu vraciame späť. Miera tvojho utrpenia je v skutočnosti mierou, akou sa v svojom živote odchyľuješ od absolútnej lásky = svojho pravého JA. Je to miera, do akej je tvoja duša fragmentovaná a neúplná. Nová psychológia ťa vedie späť k sebe, celistvosti, autentickosti. Späť do lásky.

Preber zodpovednosť za všetko v svojom živote, i za to, čo “sa ti” deje

I za to, čo dovoľuješ, aby sa dialo. Za všetko v svojom živote zároveň môžeš i nemôžeš. Si autor vlastného životného príbehu, za ktorého priebeh potrebuješ prevziať plnú zodpovednosť, nech je akýkoľvek. Nová psychológia ti pomáha rozpoznať seba ako tvorcu svojho života a všetkých spoluautorov a vplyvy, ktoré tvoj príbeh formujú a usilovať o zmenu predlohy scenára, akým sa odvíja. V terapii ideme hlboko.

Skutočná pravda poskytuje úľavu a lieči

Ak na začiatok bolí, nevadí, uži si ju. Bolesť patrí k momentálnemu životu na Zemi. Objím ju s vedomím, že nesie v sebe obrovský transformačný potenciál. Uvedomenie si pravdy o sebe a druhých je jeden z kľúčov k šťastiu. Ide o odvahu pozrieť sa pravde (sebe) do očí. Nová psychológia stavia na prijatí a pochopení, takže klient sa pravdy nemusí báť. Napokon seba či druhých uvidí ako dobrých, nech sa deje alebo robia čokoľvek v jeho živote. Všetko na svete má svoju príčinu a dá sa pochopiť.

Nová psychológia zmocňuje

A učí ťa vidieť a používať tvoju vrodenú silu a moc. Ak si od nej odpojený, tak ju nevieš využívať v prospech seba, svojho sveta a života. Akákoľvek sila, moc a kontrola, od ktorej sa (nevedome) odpojíš, býva zneužitá proti tebe. Až pri plnej sile vieš písať príbeh svojho života naplno, taký aký chceš a nie taký, aký nechceš. Procesom zvedomňovania nevedomého si zvyšuješ seba-vedomie, liečiš svoju dušu, obnovuješ svoju celistvosť a účinnejšie využívaš vrodenú moc nad svojim životom.

Uznávame viac dimenzií človeka a existencie

Klasická (vedecká) psychológia akceptuje iba psychickú a fyzickú úroveň existencie a iba s týmito úrovňami pracuje. Nová psychológia navyše uznáva a integruje duchovnú úroveň. Bez nej je (seba)obraz a liečba ne-úplná. Päť telesných zmyslov nám poskytuje iba obmedzený záber toho, čo je. Všetky dimenzie, viditeľné i neviditeľné, sú však navzájom prepojené a treba ich v terapii rešpektovať a neredukovať človeka iba na jeho telo, myseľ a osobnosť.

Nová psychológia pracuje s každým na jeho úrovni vedomia

A rešpektuje každého vlastnú cestu či svetonázor. Spolu-pracovať začíname práve tam, kde si. Či si ateista, veriaci alebo niečo medzitým. A pomáhame ako vieme a môžme zvyšovať tvoju súčasnú úroveň (seba)vedomia. Je žiak pre každého učiteľa a učiteľ pre každého žiaka. Sme otvorení pracovať s tými, s ktorými rezonujeme, a tým obvykle máme čo ponúknuť.

Nová psychológia kladie dôraz na zvyšovanie tvojej vibrácie

Práca so slovom je v skutočnosti práca s energiou. Podstata skutočnosti, teda aj teba a tvojich vzťahov, je vibračná (hmota je energia vibrujúca rozdielnou rýchlosťou => E=mc2). Priťahuješ a zažívaš ľudí, udalosti a okolnosti komplementárne k energii, ktorú vysielaš. Na úroveň tvojej vibrácie / energie vplývajú tvoje myšlienky, prevzaté programy a vzorce správania a všetky udalosti, ktoré si v minulosti zažila, vrátane bolestných a traumatických udalostí. Tvoj vibračný posun zvýši kvalitu tvojich vzťahov a životných skúseností ako nevyhnutný následok.

Nová psychológia uznáva teóriu jedného poľa, ktorého sme všetci súčasťou

A to, čo s poľom rezonuje, je ním aj zachytávané. Zmena v každom z nás, mení celé pole. Zmeníš seba, zmeníš celok, ktorý nikdy neostane rovnaký. Tvoje systémy, tvoju rodinu. Tvoj svet.

Integrujeme minulosť a tým meníme predlohu budúcnosti

Väčšinou sa v živote cyklíme a opakujeme históriu. Niekedy i veľmi dlhú dobu žijeme stále podobný príbeh, iba scéna a postavy sa menia. Znova a znova sme zraňovaní tým istým či naopak zraňujeme. Ide o proces zrenia zmeny, ktorú v terapii vieme urýchliť. K nej treba najskôr zahojiť pôvodné (prvé) zranenie, ktoré sa opakuje, odpustiť (si) krivdy a obnoviť lásku. V Novej psychológii “prepisujeme minulosť” cez emocionálne liečenie traumatických udalostí, zbavovanie sa toxických emócií a práce s príbehom či “pohľadom” na prežité a prežívané udalosti.

Vedomie formuje realitu. Sila myšlienky / vedomia je veľká

Ide o veľkú tvorivú silu - v praxi to znamená, že čomu uveríš, to uvidíš. Najväčšiu moc nad tvojim životom majú opakujúce sa myšlienky a prevzaté programy, ktoré ťa (nevedome) riadia. Nová psychológia učí prevziať kontrolu nad svojou mysľou a vedie k čistému a zámernému mysleniu. A nemysleniu. Kto si neurobí poriadok v hlave a nemá kontrolu nad svojou mysľou, nemá kontrolu ani nad svojim životom. Až tak (si) prestaneš vyrábať bolesť v živote a produkovať zbytočný duševný odpad. Prečítaj si e-knihu Zero waste v duši, ktorá je prepisom obľúbenej prednášky na túto tému.

Veliť životu má srdce, nie rozum

Rozum je dobrý sluha ale zlý pán. Aj ty sa skoro so všetkým radíš so sluhom a spoliehaš na neho akoby práve on mal prístup k pravej ceste pre teba? Najväčšou psychickou chorobou západnej civilizácie je dominancia rozumu a podradenosť citu. Touto chorobou trpí väčšina ľudí a Nová psychológia z nej ľudí lieči. Pritom človeka od stroja odlišuje práve to, že cíti. Niekedy sa však na tie stroje veľmi podobáme. Nie rozum, ale pocity sú naše GPS a srdce kľúčový, riadiaci orgán. Bez neho sme mŕtvi. Aj zaživa.

Odkrývame ilúziu oddelenosti, konečnosti, nedokonalosti a duality života

Menované ilúzie sú integrálnou súčasťou sna o človeku, z ktorého sa postupne všetci budíme… Každý sen má punc skutočnosti, keď ho snívame a najneskôr v momente smrti sa z neho všetci zobudíme, tak ako sa budíme každé ráno zo sna, ktorý nám bol v noci skutočnosťou. Kým snívaš sen, nevieš, že je snom. Jediná pravá skutočnosť je láska a všetko ostatné je ilúzia. Sen o človeku. Sme jedno vedomie, ktoré je večné, dokonalé a veľmi hravé:) Zámer Novej psychológie je zabudiť ťa zo všetkých zlých snov, ktorá ešte v živote snívaš.

Nová psychológia je eklektická, integratívna a fenomenologická

Do Novej psychológie integrujeme všetky metódy, ktoré majú potenciál klientovi psychicky pomôcť, nielen “vlastné” či “vedecky potvrdené” metódy. Gravitácia existovala skôr než bola vedecky dokázaná. Sledujeme, ale nelimitujeme sa vedou. Rovnako ako tvoriť vlastné postupy je dôležité sa inšpirovať inými nápomocnými terapeutickými školami, smermi a učiteľmi. Merítkom je pozitívna skúsenosť. Treba sa nechať viesť vlastným vedením, experimentovať a vyberať čerešničky z koláčov iných. Neprestať sa vzdelávať a rásť, pričom v tomto smere je vlastný život najväčší učiteľ.

Cieľom Novej psychológie je aktivovať vlastné vnútorné vedenie a zdroje klienta a podporiť jeho samo-liečenie

Aby už nepotreboval terapeuta, tabletky ani nikoho iného, okrem seba samého k naplnenému životu. Aby si veril a sa miloval. Čo najviac svoj život a všetko v ňom. V tomto zmysle klient, nie terapeut nesie zodpovednosť za to, že ideme spolu správnym smerom a že dostáva hodnotu, po ktorú si do terapie prichádza. Terapeutický proces ďalej stavia na vlastnom vnútornom vedení terapeuta a jeho vhľadoch do situácie klienta, ktorú aktívne interpretuje, pomáha zvedomniť nevedomé a cielene intervenuje, aby u klienta podporil zmenu k lepšiemu.

Sleduj nás na Instagrame

@novapsychologia

Kontakt

+ 421 905 543 962
podpora@novapsychologia.sk