Princípy Novej psychológie

“Zmenšujme tvoju bolesť a zväčšujme tvoje blaho”

Nová psychológia je viac než riešenie problémov a symptómov, je o rozširovaní pozitívnej skúsenosti. Zámer novej psychológie je zlepšovať tvoju skúsenosť v každej sfére - v tvojom tele, v tvojej rodine, práci, v partnerských vzťahoch i v tom najhlavnejšom vzťahu - K SEBE SAMÉMU.

Pomoc a navigácia v teréne života

Udalosti ako rozchody, choroby, straty, zanedbávanie a zneužívanie nám vedia ublížiť. Ich následkom vznikajú v našom živote najrôznejšie osobnostné, vzťahové a pracovné problémy, symptómy a syndrómy. Bolesti. Jednorázové alebo opakujúce sa negatívne udalosti a sklamania. Terén života vie byť nad naše zvládacie schopnosti alebo ho zvládame za veľkých vnútorných a vonkajších kompromisov a strát. Záťaž sa prejaví na našej somatike a psychike. Podeľ sa o svoju záťaž, dostaneš pochopenie a pohľadáme lepšiu cestu, než ktorou kráčaš sám

Nemusíš byť tým, kým si myslíš, že si

To, ako sa poznáš a prejavuješ, nemusíš byť naozaj ty. Môžu to byť tvoje obrany, ktoré ti v nejakom období života slúžili. Pomohli prežiť. Životná bolesť klesá a láska k sebe stúpa s pochopením seba samého a updatovaním svojej nervovej sústavy na súčasnosť. Mnohé programy, ktoré riadia tvoj život, vznikli ako adaptácia na minulé okolnosti (detstvo), no neslúžia tvojej prítomnosti a budúcnosti

Všetko a každý má svoju vrodenú hodnotu, lásku a jedinečnosť

Potvrdzujeme, rešpektujeme a integrujeme všetko, čo existuje, ako súčasť jednoty existencie. I to, čo sa nám nepáči a aj to, že sa nám to nepáči, má svoje miesto v hre a kolobehu života

Bolesť ako dar?

Ukazuje na všetko nezdravé, nepravé, čo si pýta zmenu či zahojenie. V skutočnosti nás každá bolesť tlačí do novej reality. Z bolesti do blaha, z choroby do zdravia, z minulosti do budúcnosti, z toho, čo nemáme robiť, k tomu, čo máme robiť. Čím ju viac ignorujeme, alebo jej vzdorujeme, tým je väčšia. Čím ju viac počúvame, tým viac inšpiruje a posúva do lepšieho. To, čo je staré, tesné, neslúži, pýta zmenu, chce prehovoriť alebo zastať svoju hranicu, sa hlási bolesťou. Ako inak by sme vedeli, že bola prekročená?

Pochopenie, prijatie a láska sú kľúče k pozitívnej zmene

Statický pohľad (2D) hodnotí a posudzuje veci na dobre a zlé. Dynamický pohľad (3D) je zvedavý, skúma a chápe život v súvislostiach. V jeho pohybe a evolúcii. Všetko v živote sa dá pochopiť, ak chceš. Keď sa chápeš (a druhých), tak sa prijímaš a ľúbiš práve tam, kde si a aká si (a druhých). Iba dynamický pohľad na seba a život otvára dvere tam, kde boli predtým zavreté. Prvá je odvaha byť (s) tým. Nech je to čokoľvek. Nová psychológia kladie dôraz na proces všímavosti, zvedavosti, porozumenia, integrácie, uvoľnenia, oslobodenia a organickej zmeny, na ktorú dorastieš

Preber zodpovednosť za všetko v svojom živote, aj za to, čo “sa ti” deje

I za to, čo dovoľuješ, aby sa dialo. Za všetko v svojom živote zároveň môžeš i nemôžeš. Si autor vlastného životného príbehu, za ktorého priebeh potrebuješ prevziať zodpovednosť, nech je akýkoľvek. Nová psychológia ti pomáha rozpoznať seba ako tvorcu svojho života a všetkých jeho spoluautorov a vplyvy, ktoré tvoj príbeh formujú. Ak chceš, usilujeme sa o zmenu scenára, akým sa odvíja

Nie sme zlí, sme zranení

Nová psychológia nazerá na všetkých ľudí ako dobrých, iba do väčšej či menšej miery zranených, neprítomných a nevedomých. Čokoľvek v živote človek robí, je to typické pre jeho úroveň vedomia a stav jeho nervovej sústavy. Všetko na svete má svoju príčinu a dá sa chápať, no nie všetko treba znášať

Problém je v tele

od ktorého sme viac či menej odpojení. Žijeme príliš z hlavy. Na stav a okolnosti nášho života a životné procesy vplýva kvalita našich myšlienok, programov a vzorcov správania, naša biológia a DNA a všetko, čo sme v minulosti zažili (a naši predkovia). Keďže sa rodíme do traumatizovanej spoločnosti a rodín, je naše telo posťahované a nervová sústava diregulovaná. A potom je ťažko naša energia, náš život harmonický a uvoľnený. Zdravý. Verbálna terapia doplnená o somatickú prácu uvoľňuje z tela kontrakcie, bloky a potlačené emócie a prináša zdravie, chuť a schopnosť krajšie žiť. Nielen prežívať

Sme súčasťou jedného poľa

A čo s poľom rezonuje, je ním aj zachytávané. Energetická, somatická, psychologická zmena v tebe zmení všetko i okolo teba. Zmeníš seba, zmeníš prostredie, ktoré nikdy neostane rovnaké. Tvoje systémy. Tvoju rodinu. Svet. A ešte sa to všetko udeje samé od seba. Evolúcia pokračuje

Liečime traumu

Rodíme sa do traumatizovanej spoločnosti. Aj individuálna trauma je kolektívna, lebo sa prenáša v rode, rodine, ide o kolektív všetkých našich predkov, ktorý nás vyformoval, ktorého sme výsledkom a pokračovaním. A tak nemôžeš byť iná, ani inde, než si. Ani fyzicky, ani psychicky. Najskôr sa v živote cyklíme a opakujeme históriu (nás = nášho rodu). Niekedy i veľmi dlhú dobu žijeme podobný príbeh, iba scéna a postavy sa menia. Znova a znova sme zraňovaní tým istým, či naopak zraňujeme. Ide o proces zrenia zmeny, ktorú v terapii vieme urýchliť a podporiť tým tvoju osobnú, rodovú i celkovú evolúciu tak, aby sa najskôr tvoj svet a postupne, veríme, celý svet dostal z obmedzeného režimu prežívania (nižší mozog) do slobody, rastu a prosperovania (vyšší mozog)

Pravda lieči? Áno, ale iba keď...

Ukotvenie v realite tu a teraz a uvedomenie si pravdy o situácii, sebe či druhých je kľúč k šťastiu. No otočíš ním iba keď pocítiš, že za dverami "pravdy" na teba naozaj čaká "niečo lepšie" než je "komfort" vlastných pozitívnych masiek, lží, pretvárok, hier a ilúzií. Ich zmysel je jasný, pomôcť ti prežiť často krutú a neznesiteľnú skutočnosť. Lož nám zlú skutočnosť pomáha prežiť, pravda prekročiť. Všetci máme slepé miesta, nosíme rúžové okuliare a prifarbujeme si škaredú realitu. Terapia pomáha uvidieť a porozumieť tomu, čo sa v tvojom živote deje a prečo a budovať nové, lepšie, funkčnejšie cesty, aby si bol pripravený opustiť staré a disfunkčné

Sleduj nás na Instagrame

@novapsychologia

Kontakt

+ 421 905 543 962
podpora@novapsychologia.sk