Individuálna a párová terapia

V terapeutickej praxi sa zameriavam na príčiny problémov a na zmenu. Počas spoločných sedení a použitím overených metód si zvyšuješ svoje (seba)vedomie, aktivuješ vlastné vnútorné zdroje a postupne vytváraš pre seba krajšiu životnú skúsenosť 

Sediaren u Marci

Ako to prebieha ? 

Môj prístup

Terapeutické sedenia umožňujú porozumieť tvojmu životnému príbehu a zákonitostiam, ktoré ho utvárajú. Problémy, nepríjemné pocity, rôzne symptómy, opakujúce sa negatívne udalosti a choroby ukazujú na duševné rany a miesta, v ktorých sa odkláňaš od seba - od svojho pravého Ja, a tak zažívaš nejakú formu bolesti.

Cesta bolesti™ a Cesta blaha™ posúvajú k pravému miestu v živote a sú špecifickým procesom mojej terapeutickej práce.

Práca s jednotlivcami a pármi

Jednotlivci a páry (opačného i rovnakého pohlavia)

Konzultácia možná aj online

Online cez zoom, skype, facebook, facetime

Pre koho sú sedenia a programy určené ? 

Zameranie 

  • Klienti so zámerom cítiť sa lepšie v živote, maximalizovať svoje osobné blaho a potenciál
  • Klienti so záujmom zlepšiť svoje vzťahy a komunikáciu (partnerské, rodičovské, pracovné...)
  • Klienti s túžbou porozumieť a integrovať prežité duševné zranenia či prekonať následky traumatických a stresových udalostí
  • Klienti so záujmom o telesné zdravie (pochopenie a uvoľnenie duševných príčin psychosomatických a telesných ochorení)
  • Klienti, ktorí hľadajú vnútornú slobodu, radosť a silu a chcú podporiť svoj duševný a duchovný rast

Cenník 

Ceny služieb 

Úvodné sedenie
Zmyslom úvodného sedenia je pochopiť tvoju situáciu a stav a navrhnúť čo najvhodnejší terapeutický postup (dlĺžka 100 minút)

 120 €
Terapeutické sedenie
Individuálne terapeutické sedenie (dlĺžka 50 minút) + ČLENSTVO V BlahoKlube GRÁTIS*

 60 / 75 €
Zľavnené skupiny
Klienti na (invalidnom) dôchodku, študenti a rodičia na rodičovskej dovolenke (po dohode) + ČLENSTVO V BlahoKlube GRÁTIS*

 50 / 60 €
*v prípade terapeutických sedení minimálne raz za dva týždne

Ako doma 

Moja pracovňa alebo "sediareň" 

Terapia prebieha v príjemných podkrovných priestoroch priamo v srdci Bratislavy 

Marcitáty

Inšpirované životom pre život

Kontakt

+ 421 905 543 962
podpora@novapsychologia.sk