ĎAKUJEM ZA TVOJ ZÁUJEM

Si zapísaná/ý v zozname čakateľov na nasledujúcu somatickú cestu. Budeme ťa včas informovať o jej začiatku a priebehu.

Cesta k zdravej nervovej sústave sa čoskoro začína...