Pripravujeme

TRAUMA KONFERENCIA 1.0

27.-28.02.2023

Trauma ovplyvňuje každodenné životy mnohých z nás, či už priamo alebo nepriamo sa nás dotýka. Naše konanie, naše cítenie a prežívanie.
Skrýva sa za mnohými zdravotnými, psychickými a vzťahovými problémami. Je tam, aj keď o nej nemusíš vedieť a ovplyvňuje každý okamih života.
To, čo (ne)robíš. Ako sa (ne)cítiš.
Čo (ne)vyžaruješ. Aké vzťahy (ne)nadväzuješ. Ako (nie) si schopná súznieť so životom, sa v ňom realizovať a tešiť. Ako (nie) si schopný tvoriť a byť sám sebou. 

Aj keď si v minulosti neprežil/a nič extrémne, môžeš si ju v sebe niesť. A zaisto si v kontakte s ľuďmi, ktorí traumatizovní boli a sú a ich trauma negatívne ovplyvňuje vaše interakcie a vzťahy. Typicky trauma vzniká stratou, zanedbávaním a/alebo zneužívaním, často aj v blízkom vzťahu, medicínskymi zákrokmi, pôrodom, ochorením, environmentálnou a inou životnou katastrofou, vojnou a podobne. 

Toto sa na konferencii dozvieš:

Čo je trauma?

Udalosť. Obdobie. Alebo celé detstvo? Kde sú jej príčiny a ako ovplyvňuje tvoje myslenie, cítenie a konanie DNES?

Čo spôsobuje?

Je takmer jedno, či ide o sexuálnu, vzťahovú alebo pôrodnú traumu, výsledkom je dysregulovaná nervová sústava

Ako sa lieči?

Aká je správna postupnosť pri liečbe traumy? Ktoré metódy liečenia fungujú a čo je iba bypass?

Budeme sa venovať týmto témam

  • Vzťahová trauma spôsobená vo vzťahoch s narcistami, psychopatmi a inými poruchami
  • Trauma spôsobená stratou blízkeho človeka
  • Trauma spôsobená zanedbaním emocionálnych alebo fyzických (vývinových) potrieb
  • Trauma spôsobená opustením
  • Domáce násilie. Emocionálne, fyzické či sexuálne zneužitie
  • VYBRANÉ TÉMY: súčasné formy a možnosti terapie, biológia traumy, psychologické a somatické formy liečenia, závislosti, kolektívna amnézia a náplaste

ZANECHAJ NÁM SVOJE ÚDAJE A DÁME TI VEDIEŤ O SPUSTENÍ REGISTRÁCIE NA NAŠU 1. TRAUMA KONFERENCIU 2023